Strax före julen 2006 drog ostproduktionen på Stora Lunån igång. Under många år försåg våra egna fyra fjällkor oss med egen mjölk. Men numera köper vi mjölken från grannbönderna. Våra kor bor kvar.