Tages tuffa…är en långlagrad kittost med mycket smak. Tages Tuffa är en hårdost.